Loading ...

بیماری عفونی


بیماری عفونی به بیماری گفته می‌شود که به واسطه ورود ارگانیسم1 یا سموم آنها2 از شخص آلوده ویا محیط به میزبان حساس ایجاد می‌گردد.

تفاوت بیماری‌های عفونی و غیر عفونی


بیماری عفونی نیازمند ارگانیسم‌های خارجی مانند ویروس، قارچ، باکتری و یا انگل‌ها بوده که توانایی انتقال از بدن فرد یا محیط به موجود میزبان را داشته باشد. حال آنکه، در بیماری‌های غیر عفونی عموما عوامل دیگری مانند ژنتیک، ویژگی های آناتومک و سن افراد هستند که دخالت دارند.

چه کسانی بیشتر در معرض ابتلا به بیماری‌های عفونی هستند؟


احتمال ابتلاء افراد به بیماری‌های عفونی، همواره وجود دارد. این احتمال میتواند در افراد مسن، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، حساس به عفونت، خانمهای باردار، افراد واکسینه نشده و با سفر به مناطق با احتمال ابتلای بالا تشدید شود .

تشخیص بیماری عفونی


پس از بررسی علائم بالینی و نتایج حاصل از معاینه توسط پزشک معالج و یا متخصص عفونی، با استفاده از آزمایشات بالینی و تست‌های آنتی بیوگرام، نوع عفونت و حساسیت به آنتی‌بیوتیک بررسی می‌شود.

درمان بیماری های عفونی


عوارض و مرگ و میر ناشی از بیماری‌های عفونی با کشف آنتی بیوتیک‌ها کاهش قابل توجهی داشته است. هر آنتی¬بیوتیک به صورت اختصاصی علیه میکروارگانیسم‌های خاص عمل می‌کند لذا می بایست با استناد بر نتایج حاصل از آزمایشات بالینی، درمان با آنتی‌ییوتیک‌ها شروع شود.

مقاومت آنتی بیوتیکی


مقاومت ضد میکروبی ( AMR3) در واقع ناشی از عدم پاسخ به درمان آنتی‌بیوتیکی توسط میکروب ها بوده که می‌تواند میزان مرگ و میر را افزایش دهد.
در سطح جهانی سرعت رشد مقاومت در برابر آنتی بیوتیک‌ها به طور قابل توجهی بیشتر از سرعت کشف و توسعه آنتی بیوتیک ها می‌باشد، با این روند، کاهش بسیار شدیدی را در تعداد آنتی بیوتیک‌های موثر شاهد خواهیم بود.


  • Pathogen -1
  • Toxin -2
  • Antimicrobial Resistance (AMR) -3